DE VILLE IKKE TRO DET DE Så. DET SOM SKJEDDE I GåR, HAR SKAPT KAOS BLANT QANON-TILHENGERNE.

De ventet på at noe skulle skje i siste øyeblikk. Men så overtok Joe Biden makten, helt etter planen... (Aftenposten 21.01.21 kl. 12:09) Les saken hos kilden