EKSTREMVæRET FORTSETTER MED UFORMINSKET STYRKE

Ekstremværet Frank er i ferd med å toppe seg i Troms: - Stormen fortsetter med uforminsket styrke i ... (VG 21.01.21 kl. 06:59) Les saken hos kilden