UNDERSøKELSE: INGEN øKT INTERESSE FOR NY SMITTESTOPP-APP

Saken oppdateres.Det er Opinion som har spurt folk om dette i Norsk koronamonitor.På spørsmålet Tror... (Adresseavisen Innenriks - TOPPSAK 21.01.21 kl. 01:44) Les saken hos kilden