TRE STORE SMITTEKILDER: € SYKEHUSET, FJELL SYKEHJEM OG ARBEIDSINNVANDRERE

Det siste døgnet er det meldt om fem nye smittede i koronautbruddet på sykehuset. I alt 47 personer er smittet – 26 ansatte og 21 pasienter. I tillegg er flere ansatte i kommunen smittet av syke pasienter som er utskrevet fra sykehuset. (Drammens Tidende 13.01.21 kl. 20:52) Les saken hos kilden