€“ REGJERINGENS FORSKRIFTER FĂĄR ALVORLIGE øKONOMISKE KONSEKVENSER FOR LOKALT NæRINGSLIV

Ordførerne på Nord-Jæren frykter at viktig kompetanse skal forsvinne fra regionen og ber regjeringen... (Aftenbladet Lokalt 13.01.21 kl. 20:47) Les saken hos kilden