HELSE NORDS CECILIE DAAE OM SLUTTRAPPORTEN KNYTTET TIL TARMKREFTKIRURGI: € VI TAR BåDE KRITIKK OG SELVKRITIKK NåR DET ER NøDVENDIG

Helse nord fikk 12. januar sluttrapporten fra eksterne fagekspert som kvalitetskontroll av den kiru... (Rana Blad 13.01.21 kl. 20:46) Les saken hos kilden