JORDBæRPLUKKERE FåR UNDER MINSTELøNN: € ØDELEGGER NORGES OMDøMME

AV: Torgny Hasås/LOMedia Vi kommer ikke til å kreve at de som har litt underbetalt får etterbetalt... (Dagsavisen 01.08.20 kl. 14:56) Les saken hos kilden