Til førstesiden »

Søk på Mylder

Søk etter artikler i praktisk talt alt som finnes av
norske nyhetskilder på nettet.
Dette er et default OG-søk. Bruk | for å angi ELLER. Bruk ! foran et ord for å angi at det IKKE skal være med. Du kan bruke parenteser, * bak ordet og anførselstegn.
Ditt søk på skul­le ga 23 treff på 0,001 sek.
1. Viktig?Fredag 23. juli 2021 kl. 07:58
Åtte uker etter at sønnen deres kom til verden, rammet ulykken som endret alt ett sekund
Anne Cath­rine stod hjemme kjøkkenet med deres nyfødte sønn armen da kjæresten Christian ringte og gispet etter luft. – Jeg trod­de at kjæ­res­ten min døde.
Treff:
et mo­bi­len, men det tok li­ke­vel tid før de fant Chris­ti­an. Han rakk jo ald­ri å for­tel­le hvor han var, fortsetter hun. Les også: Bjørn ble enkemann og alenepap
Les saken »
2. Viktig?Torsdag 22. juli 2021 kl. 07:49
Linda og Leanda fant hund­re­vis av døde hum­ler fortauet i Askim: – Veldig trist
Leanda 8 fant hund­re­vis av døde hum­ler da hun og mo­ren skul­le til post­kon­to­ret. Eks­pert me...
Treff:
Leanda 8 fant hund­re­vis av døde hum­ler da hun og mo­ren skul­le til post­kon­to­ret. Eks­pert me­ner det har en na­tur­lig for­kla­ring. Linda og Leanda fant hund
Les saken »
3. Viktig?Torsdag 15. juli 2021 kl. 11:10
Fra sel­knok­ler til tørr­fisk
det ugjest­mil­de øy­ri­ket yt­terst i Lofoten har det bodd folk i over 3500 år. Det­te er his­to­ri­en om Røst, i med­gang og mot­gang
Treff:
or­tel­le om hvor­dan mann­ska­pet ble tatt hånd om av de gjest­mil­de røst­væ­rin­ge­ne. Og det er fra hans be­ret­ning, I pa­ra­di­sets før­s­te krets, at vi kjen­ne
Les saken »
4. Viktig?Søndag 04. juli 2021 kl. 16:48
Da­gen et­ter­på vek­ket han meg med en øks, og sa at han skul­le dre­pe meg
SKI­EN: I 2020 var det to­talt 124 be­bo­e­re Kri­se­sen­te­ret i Telemark, og 62 av dem var kvin­ner. Vold i nære re­la­sjo­ner har sto­re mør­ke tall, og det er et ta­bu­be­lagt tema som gjør det van­ske­lig for folk å tør­re og be om hjelp.
Treff:
­på vek­ket han meg med en øks, og sa at han skul­le dre­pe meg SKI­EN: I 2020 var det to­talt 124 be­bo­e­re på Kri­se­sen­te­ret i Telemark, og 62 av dem var kvin­ne
Les saken »
5. Viktig?Lørdag 26. juni 2021 kl. 16:53
Fikk fødselsdepresjon etter dramatisk fødsel: - Alt som kunne galt, gikk galt
SKIEN: Da Kris­tin Wolf skul­le føde sin før­s­te dat­ter Ly­dia Mar­ti­ne Sy­ke­hu­set Telemark- ble det en så­pass trau­ma­tisk opp­le­vel­se, slik at hun fikk en fød­sels­de­pre­sjon i et­ter­kant.
Treff:
26.06.21 16:53 26.06.21 16:57 SKIEN: Da Kris­tin Wolf skul­le føde sin før­s­te dat­ter Ly­dia Mar­ti­ne på Sy­ke­hu­set Telemark- ble det en så­pass trau­ma­tisk opp
Les saken »
6. Viktig?Lørdag 26. juni 2021 kl. 16:49
Noen prøv­de å knekke ko­den hjem­me hos Linn (28): – Kom­mer nok til å sove litt dår­lig i natt
Linn Alm Skreia ad­va­rer and­re et­ter hun opp­da­get at ikke alt var helt som det skul­le. ...
Treff:
reia ad­va­rer and­re et­ter hun opp­da­get at ikke alt var helt som det skul­le. Noen prøv­de å knekke ko­den hjem­me hos Linn (28): – Kom­mer nok til å sove litt då
Les saken »
7. Viktig?Onsdag 23. juni 2021 kl. 09:26
Karsten og Pet­ra blir 30 år: – Skal være en opp­le­vel­se
SKI­EN: Tor Åge Bringsværd sin bok­se­rie Karsten og Pet­ra blir hele 30 år i 2022. Det­te skal fei­res nes­te år med en mar­ke­ring Hen­rik Ibsen Museum. For­fat­te­ren selv er svært spent.
Treff:
t jeg had­de blitt gam­mel på den sam­me må­ten, for jeg har blitt et par år eld­re enn dem, ler Bringsværd.I ut­stil­lin­gen på Hen­rik Ibsen Museum skal også il­lust
Les saken »
8. Viktig?Søndag 13. juni 2021 kl. 16:54
Hanne sa ja én betingelse. er hun leder og kvinnene har tatt over
Skul­le ven­ne­for­en­in­gen fort­set­te, måt­te noen over­ta. Det var der­for jeg sa ja til å sitte i styret, sier Kris­tin G. Sag­moen.
Treff:
13.06.21 16:54 13.06.21 18:02 Skul­le ven­ne­for­en­in­gen fort­set­te, måt­te noen over­ta. Det var der­for jeg sa ja til å sitte i styret, sier Kris­tin G. Sag­moe
Les saken »
9. Viktig?Søndag 13. juni 2021 kl. 16:54
Hanne sa ja én betingelse. er Mari leder og kvinnene har tatt over
Skul­le ven­ne­for­en­in­gen fort­set­te, måt­te noen over­ta. Det var der­for jeg sa ja til å sitte i styret, sier Kris­tin G. Sag­moen.
Treff:
Skul­le ven­ne­for­en­in­gen fort­set­te, måt­te noen over­ta. Det var der­for jeg sa ja til å sitte i styret, sier Kris­tin G. Sag­moen. Hanne sa ja på én betingel
Les saken »
10. Viktig?Fredag 28. mai 2021 kl. 20:34
Lil­le­fos­se i OL-form
Pål Haugen Lil­le­fos­se (19) klin­ket til med 5,60 i stav un­der Fra­mo-le­ke­ne Fana Stadion fredag. går han for OL-kra­vet 5,80 de nes­te uke­ne.
Treff:
lis­tisk å kla­re. Det var uven­tet at det skul­le gå så høyt i et stev­ne der jeg hop­pet ale­ne, og et­ter å knapt ha løpt med fullt til­løp til nå i år, sier stor­t
Les saken »
11. Viktig?Torsdag 27. mai 2021 kl. 12:38
Jostedalsbreen var hovedveien mellom øst og vest
Jostedalsbreen er et populært turistmål, men lenge før hordene med turistene kom var fastlands-Europas størst isbre en viktig ferdselsåre mellom øst og vest
Treff:
t be­gyn­te Jos­te­dals­bre­en å bli et yn­det rei­se­mål for fors­ke­re fra inn- og ut­land. Den tys­ke geo­lo­gen Leo­pold Von Buch var blant de før­s­te som tok tu­
Les saken »
12. Viktig?Mandag 10. mai 2021 kl. 09:06
FeFos for­valt­ning av sta­tens urett­mes­si­ge ei­er­skapdel 1
Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for s...
Treff:
n­se som man­da­tet i så fall skul­le til­si. Om sty­ret had­de hatt en so­lid ju­ri­disk kom­pe­tan­se, ville man kan­skje kun­ne ha ryd­da av vei­en mye usik­ker­het
Les saken »
13. Viktig?Mandag 10. mai 2021 kl. 06:37
Po­li­ti­man­nen Stig fikk sjokkbeskjeden bare 52 år gammel: – Lil­le­søs­ter har lo­vet å pas­se meg
Da Stig fikk dia­gno­sen, føl­te han at han mis­tet alt. Søs­te­ren var med ham til le­gen, og med å ta en mo­dig av­gjø­rel­se.
Treff:
kom­mer.En hu­mør­spre­derElin for­tel­ler om en bror som all­tid har vært en hu­mør­spre­der. I opp­veks­ten var han en om­sorgs­full sto­re­bror som tril­let rundt
Les saken »
14. Viktig?Lørdag 08. mai 2021 kl. 19:52
Pandemi-TV
Innfall-spalten: Hvis noen i framtida spør: «Hva gjorde dere egentlig fritida under pandemien?», vil jeg svare: «Vi gikk tur og vi TV».
Treff:
ør HVA jeg så på TV, for det har jeg ikke så lyst til å sva­re på. Jeg skul­le øns­ke jeg kun­ne si at jeg har til­brakt ko­ro­na­vin­te­ren 2020/2021 med å for­dy­pe
Les saken »
17. Viktig?Søndag 07. mars 2021 kl. 20:39
Bibi i Bergen ville ikke snakke om Ibsen
Ing­mar Bergman had­de gjort henne til en ver­dens­stjer­ne. I juni 1973 kom hun til Bergen som Fest­spil­le­nes stør­ste navn. Hun skul­le spille ler­ke­-fug­len Nora i Dramatens Ibsen-fore­stil­ling «Ett dockhem». BA ville ha et in­ter­vju. Jeg fikk job­ben.
Treff:
juni 1973 kom hun til Bergen som Fest­spil­le­nes stør­ste navn. Hun skul­le spille ler­ke­-fug­len Nora i Dramatens Ibsen-fore­stil­ling Ett dockhem. BA ville ha et
Les saken »
18. Viktig?Fredag 05. mars 2021 kl. 06:44
15 smar­te hverdagstips og triks som gjør li­vet med barn enk­le­re
Å sjong­le­re part­ner, barn, ven­ner, tre­ning, jobb og alt det and­re er in­gen smal sak
Treff:
e vas­kes, tør­kes og leg­ges i rik­tig skuff el­ler boks i ska­pet. Vi spa­rer uen­de­lig mye tid på å ikke bret­te små T-skjor­ter og gen­se­re.2. Kort­pro­gramSett
Les saken »
19. Viktig?Tirsdag 02. mars 2021 kl. 21:49
Noo­mi (18) og Ke­vin (18) skul­le bare ha bi­len verk­sted fikk de en skik­ke­lig kjip te­le­fon
Fortvilelsen var stor da 18-åringene Noomi Larsen og Ke­vin Mac­Neill Gran­skog­li fikk beskjed om at bilen deres var stjålet fra verkstedet den var levert til. Men timer senere var sorgen snudd til glede.
Treff:
å timer senere var sorgen snudd til glede. Noo­mi (18) og Ke­vin (18) skul­le bare ha bi­len på verk­sted – så fikk de en skik­ke­lig kjip te­le­fon Fortvilelsen var
Les saken »
20. Viktig?Tirsdag 02. mars 2021 kl. 20:46
Noo­mi (18) og Ke­vin (18) skul­le bare ha bi­len verk­sted fikk de en skik­ke­lig kjip te­le­fon
02.03.21 20:34 02.03.21 20:44 Fortvilelsen var stor da 18-åringene Noomi Larsen og KKe­vin Mac­Neil...
Treff:
å timer senere var sorgen snudd til glede. Noo­mi (18) og Ke­vin (18) skul­le bare ha bi­len på verk­sted – så fikk de en skik­ke­lig kjip te­le­fon
Les saken »
 1-20

Copyright © Ottmar Holding AS 2000-21. Ansv. utgiver Tom W. Ottmar
Støtt Amnesty »
Børs
Oslo: 1148.33 -0,06%
Dow: 35064,25 +0,78%
Nasdaq: 14895,1 +0,78%
FTSE: 7120,43 -0,05%
DAX: 15744,67 +0,33%
CAC 40: 6781,19 +0,52%
Nikkei: 27814,50 +0,31%
Hang S.: 26166,00 -0,15%
Oppdatert: 06.08.21 kl. 06:10
Gjør siden mer nyttig
Under denne boksen - og et par andre steder til venstre - finner du knapper som heter "Vis kategori her". Klikk på dem og velg kategorier som passer for deg :-)
TV i dag
MeeTV
Se.no
VG
Dagens sjekk
Valuta
• EUR 10,72 • USD 9,4
• SEK 102,26 • DKK 143,82
• GBP 12,05 • JPY 8,81
Oppdatert: 06.08.21 kl. 06:12