Historie

I det historiske forskningsmiljøet råder det usikkerhet om når IDL både oppstod og deltok for første gang på den verdensberømte quizzen på Bohemen.
Det finnes få skriftlige kilder fra tiden før IDL. Noen hevder, dog uten pålitelig dokumentasjon, at deler av laget tidlig deltok under navn som Mr & Mrs Bates & Their Son Master Bates og Tottenhams Rekrutteringsavdeling, men dette har neppe betydning for de videre utvikling av laget. Det er imidlertid fastslått at laget oppstod som en avlegger av Skoppom United, et lag som forøvrig har forsvunnet, med 2 faste deltagere, Christian og Erik.

På denne tiden var det vanskelig å rekruttere til en nytt og ukjent lag, men blant tidlige deltagere bør nevnes brødrene Terje og Svein som deltok med varierende frekvens, samt Dødsbacken Oksa som stillte sine betydelige Vål'enga kunnskaper til disposisjon med flere anledninger. Huskes godt gjør også herren som kom og forsvant, men ikke før han leverte startrekkefølgen på en Saab på strak arm.

På en sen whiskykveld i Fredensborgveien oppdaget Jebsen at han hadde en quizvenn blandt sine Radio 1 kolleger. Etter noe overtalelse ble Flermoe lokket til Bohemen en fredag i oktober 2000. Dette ble starten på den nye tidsalder for IDL.

Flermoe plasserte seg raskt som lagets naturlige leder. Ikke bare i kraft av sin naturlige autoritet, men også fordi det å vinne er en av mannens viktigste drivkrefter.

IDLs første sesong var nærmest for oppvarming å regne. På denne tiden var seriespillet annerledes med halvårlige sesonger og det var nok lettere å komme med sent i serien og allikevel å gjøre det relativt bra. Ved sesongslutt endte laget på en mer enn respektabel 3 plass, hovedsaklig på grunn av en forrykende sluttspurt. . Laget var ved denne tiden utøket med nok et fast medlem, nemlig Knut. Han dukket opp en fredagskveld mot slutten av sesongen, sent og lagløs, men ble umiddelbart innlemmet i laget. Ubekreftede rykter hevder for øvrig at hans den gang noe lektoraktige utseende var årsaken til denne, for IDL, noe uvanlige rekrutteringsmetode.

Lagkaptein Flermoe innså tidlig viktigheten av en bred og kunnskapsrik stall, og ved hjelp av hans omfattende kontaktnett kunne vi som oftes stille 6 mann ved start. Han hadde dessuten vært aktiv på transfermarkedet før ny sesong, og ved første obligatoriske kamp kunne laget stille med lagets første faste kvinnelige deltager, Bosmanspiller Guro, tidligere en av stjernene på Hovedstyret av 1914.

IDL bestod på denne tiden av; Guro, Erik, Flermoe, Knut, Svein Åge, og Christian. og dette var også sekser'n som halte i land det første seriemesterskap for laget.

Laget holdt seg relativt stabilt frem mot slutten av neste sesong. Men midt i sesongen mottok kaptein Flermoe overgangsforespørsel fra et russisk quizlag med ambisjoner i Champions Quiz League om en av lagets spillere, og etter korte forhandlinger ble Svein Åge solgt. Det var derfor heller ikke mer enn naturlig at lagets supereserve Stig Holmer rykket opp i startsekseren. Et åpenbart vellykket trekk siden IDL deretter nærmest cruiset inn til sitt andre seriemesterskapet på rad.

Gjør man en komparativ studie av laget, ser man ganske raskt at laget var stabilt de første sesongene; det var få utskiftninger og startsekser'n var relativt stabil. Det var først da Svein Åge ble solgt og da Erik Engen takket for seg at kaptein Flermoes tok kontroll overrekrutteringsprossessen.

De to siste sesongenes førstesekser har varierert mer enn tidligere. Laget har fått fler faste reserver og oppmøtefrekvensen har svunget betraktelig for fler. Følgelig har bruken av reserver også økt, men det ser ikke ut til at dette har svekket lagets prestasjoner, snarere tvert i mot.

Tapet av Stig Holmer medførte betydelig hodebry for kaptein Flermoe, men samtidig åpnet det muligheten for å rekruttere langt utenfor de normale kretser og Flermoe knyttet er rekke viktige kontakter i spørrebokmiljøet, hvor blant andre Ivar Sekse og Lasse Midttun vanligvis befinner seg.

----------------------

Copyright IDL © 2002-04
POWERED BY MYLDER
Oppdatert: 14.10.2002 kl. 10:24